Poděkování

Děkujeme obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky za finanční příspěvěk v roce 2020 na opravy a provoz studia!