Děti na startu

Pohybová všestrannost, z.s. pořádá v prostorách FIT & FUN studia tréninky projektu "Děti na startu"

Bližší informace a termíny tréninků naleznete na http://www.pohybovavsestrannost.cz

 

PROČ DĚTI NA STARTU?

ČESKO ZLENIVĚLO A TLOUSTNE

Počítačové hry, internet, sociální sítě, mobilní telefony a televize, to jsou v posledních letech nejoblíbenější zábavy a nejčastější způsob trávení volného času dětí a mládeže. Aktivity jako četba knížek či sport se dostaly na druhou kolej. Proto není divu, že české děti tloustnou a leniví.

 

VYTVOŘENÍ POZITIVNÍHO VZTAHU K POHYBU A AKTIVNÍMU ŽIVOTNÍMU STYLU

Vztah k pohybu se vytváří především v dětství. Začátky jsou v rodině, později úlohu rodiny částečně suplují učitelé v mateřských skolkách a především na základních a středních školách.

 

POHYBOVÁ (NE)GRAMOTNOST

Stejně jako upadá celková fyzická zdatnost a výkonnost dětí a mládeže, snižuje se také úroveň jejich všeobecných pohybových schopností a dovedností. A to nejen u dětí, které nesportují, ale také u těch, kteří se aktivně věnují některému ze sportů.

 

KDO JSOU DĚTI NA STARTU?

Všechny děti ve věku od 4 do 9let. Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Děti z měst, vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev. V roce 2014 tato věková skupina zahrnovala v ČR 677.745 dětí.

 

KDE JSOU DĚTI NA STARTU OSTRAVA?

Kurzy Děti na startu s iniciativou Česko se hýbe probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů v samotných mateřských a základních školách nebo v našem cvičebním sále v Ostravě - Mariánských Horách, kde se cvičí i otevřené lekce pro veřejnost.

 

Chtěli byste mít cvičení Děti na startu i ve Vaší školce, škole ?– KONTAKTUJTE NÁS!

 

 

 

JAK  CVIČENÍ  PROBÍHÁ?

 

1. ROZCVIČENÍ a PROTAŽENÍ

 

2. NÁCVIK VŠESTRANNÝCH DOVEDNOSTÍ hravou formou


Motorické učení

Dovednosti v oblasti míčových her

Gymnastické dovednosti

Atletické dovednosti

 

3. ZÁVĚREČNÝ STREČINK a ROZLOUČENÍ

 

PILÍŘE A BONUSY PROJEKTU

 

  • VŠESTRANNOST, jako základ zdravého pohybu, ať už si v budoucnu dítě zvolí rekreační či vrcholový sport
  • RADOST Z POHYBU
  • ZÁKLADNÍ NÁVYK POTŘEBY POHYBU PO CELÝ ŽIVOT
  • ZDRAVÍ A PSYCHIKA DĚTÍ,  správné držení těla, sebedůvěra, motivace, respektování věkových zákonitostí
  • SEBEVĚDOMÍ V POHYBU, cvičení je opravdu pro všechny, nesrovnáváme děti mezi sebou
  • JSME PRO VŠESTRANNOST, ne rannou specializaci dětí

 

Na konci odcvičeného pololetí jsou děti odměněňovány diplomem či medailí, za úspěšné zvládnutí dovedností v atletice, gymnastice, motorice a míčových hrách.

 

 

Nezáleží na tom kolik gólů jsi dal, počet bodů, které sis připsal, rekordy, které jsi překonal, trofeje, které jsi získal nebo soupeře které jsi porazil. Měj na paměti, že velké sportovce dělá velké srdce. A jen ti s největším srdcem, zápalem, plným nasazením a především láskou ke sportu se stávají legendami.

Více na http://www.pohybovavsestrannost.cz